09-01-2018

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2018..

                       WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                           

Uitnodiging ledenvergadering 20 december 2018 
     Aanvang 20.30 uur in "De Paulus"
Beste leden,

Ook langs deze weg de uitnodiging voor onze ledenvergadering. We hopen jullie allemaal te zien op bovenstaande datum, zodat we het jaar weer goed kunnen afsluiten en het nieuwe jaar voorspoedig beginnen. Ook kunnen we dan de bekende voorbereidingen voor het toernooi regelen! Tot uiterlijk 20 december opgave teams!

Agenda:
1.    Opening en vaststellen agenda
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Verslag jaarvergadering d.d. 30 augustus 2018
4.    Teamindeling voorjaarscompetitie 2019.
5.    Voorbeschouwing toernooi 5 januari 2019
6.    Garderobediensten carnaval (zie toegezonden lijst)
7.    Financieel verslag door de penningmeester.
8.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming 2018/2019.
9.    Rondvraag en sluiting.

Mede namens het bestuur; Michel Teunissen, secretaris

PS........ Op donderdag 13 december is er geen WTC clubavond! 
Uitslagen/standen competitie zijn ook weer bijgewerkt. Klik hier. 
--------------------------------------------
MWTB-COMPETITIE NAJAAR 2018
MWTB-competitie start weer op maandag 17 september 2018. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd thuis en wel op donderdag 20 september 2018. Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.

Graag rekening houden met de gewijzigde speeldag en locatie van DTTC Druten. Zij spelen voortaan op donderdag in Wijkcentrum De Doorkijk, Langstuk 2 te Druten.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
------------------------------------------ 
Start nieuw seizoen/uitnodiging jaarvergadering

Beste WTC leden,

De vakanties zitten er voor de meesten onder ons weer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!! Dit begint op: 23 augustus 2018. De Paulus is dan vanaf 20.00 uur wederom voor ons beschikbaar en we verwachten/hopen dan veel/alle leden weer te zien en/of te komen spelen. 

Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering op... 30 augustus 2018 (aanvang 20.00 uur).

De agenda ziet er als volgt uit:

1.    Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.    Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:  T. Claessen en R. Hendriks.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaar-vergadering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij M. Teunissen.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
4.    Verslag ledenvergadering 21-12-2017.
5.    Financieel verslag door de penningmeester, en vaststellen contributie.
6.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2018/2019.
7.    Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris.
8.    Toernooi 5 januari 2019.
9.    De garderobe diensten  (zie bijlage)
10. Feestavond .
11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur rekent op ieders  aanwezigheid, zodat onze club
het nieuwe seizoen weer goed kan beginnen.

Mede namens het bestuur, M. Teunissen, secretaris  
-------------------------------------------------------------
Beste WTC leden,
Op donderdagavond 31 mei 2018 is het alweer (tijd vliegt) de laatste speel/clubavond van dit/ons WTC seizoen (2017/2018).
We verwachten jullie dan allemaal nog effe te zien..., om het balletje te laten stuiteren, danwel... andere bezigheden uit te oefenen!!
Het weer schijnt mee te zitten, het is niet koud (zelfs tropisch) en eventueel kan men zich verkoelen met een fris en/of fruitig drankje!!!!
Mede namens Ton Claessen (deze verwacht de penningmeester ook om aanvullende redenen!) Een goed verstaander heeft (meestal) voldoende aan een half woord, aldus Ton Claessen! Zie ook verwijzing/hint/afbeelding(en) op facebook en... KLIK HIER.

Michel Teunissen, secretaris.                                            (30 mei 2018)

Onze grote tafeltennisvriend Dik Hendriks is inmiddels weer afgereisd (week van 21 mei 2018) naar Curacao. Zie eventueel ook... FACEBOOK, waaraan nog enkele foto's zijn toegevoegd.
----------------------------------------------------

Beste leden,
Donderdag 17 mei 2018 komt "onze" tafeltennisvriend uit Curacao Dik Hendriks  (weer) een balletje slaan en efkes bijkletsen! Dus wie hem wil ontmoeten... HIJ IS ER WEER!!! Op 3 mei 2018 was Dik (met collega) ook al aanwezig voor een trainingsstage! Zie foto's op facebookpagina... KLIK HIER.

Gr. Michel Teunissen                                             (15 mei 2018)
---------------------------------------------------------------------------------

ATC AFFERDEN BESTAAT EN VIERT 50-JARIG JUBILEUM IN 2018!

ATC ’68 uit Afferden (Gld.) bestaat in 2018 alweer 50 jaar. Dit wordt zondag 18 februari 2018 gevierd met een jubileum-toernooi voor senioren. De aanvang is om 09.00 uur.

Je kunt je hiervoor aanmelden via.... 
ATC50jaar@ziggo.nl 
Geef, indien van toepassing, aan in welke competitie en klasse je speelt. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon en is inclusief een kleine lunch. Sluitingsdatum inschrijving is 31 januari 2018. Wij hopen op een grote opkomst/deelname. In afwachting van en met vriendelijke groet, Pascal, Thijs en Truus (jubileumcommissie). 

Website ATC: https://www.atc-afferden.nl/

---------------------------------------------------------------------------------
GEEN WTC TEAMTOERNOOI 2018!
Het, inmiddels traditie geworden, jaarlijkse WTC-teamtoernooi, dat gehouden zou worden op zaterdag 6 januari 2018, heeft helaas geen doorgang kunnen vinden (is de 1e maal), omdat niet kon worden voldaan aan het minimale (10) aantal deelnemende teams! Er hadden zich 8 teams aangemeld! Volgend jaar (2019) weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Een en ander houdt in dat de winnaars van 2017, te weten team Silvia Verbruggen (prestatie-klas) en team Geert Verploegen (recreatie-klas), hun titel een jaar langer behouden.
---------------------------------------------------------------------------------
MWTB-COMPETITIE VOORJAAR 2018.
MWTB-competitie start weer in week 3 (maandag 15 januari 2018). Zowel WTC-1 als WTC-2 zijn die week vrij en beginnen dus in week 4 (22 januari 2018). Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.
--------------------------------------------------------------------------