2019/01/05

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2019..

                       WELKOM OP DE WEBSITE  VAN WTC                         

START NIEUWE SEIZOEN EN JAARVERGADERING.
Winssen, augustus 2019
.
Geachte leden,
.
 De vakanties zitten er voor de meeste onder ons al weer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!! En dit begint op donderdag ..... 22 augustus 2019
.
De “Paulus” is dan vanaf 20.15 uur weer voor ons beschikbaar, en we verwachten dan alle leden weer te zien.
.
Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering om 20.00 uur exact op ..... 29 augustus 2019  

De agenda ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.  Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: J. Coenders en M. Teunissen.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaarvergadering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij G. Verploegen.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
4.    Verslag ledenvergadering 20-12-2018.
5.    Financieel verslag penningmeester en vaststellen contributie.
6.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2019/2020.
7.    Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris.
8.    Toernooi 4 januari 2020.
9.    De garderobe diensten (zie bijlage).
10. Feestavond.
11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur rekent op ieders  aanwezigheid, zodat onze club het nieuwe seizoen weer goed kan beginnen.

Namens het bestuur, M. Teunissen, secretaris

----------------------------------------------------

MWTB-COMPETITIE VOORJAAR 2019
MWTB-competitie start weer op maandag 4 februari 2019. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd uit (4-5 februari). Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
----------------------------------------------------

VERSLAG WTC TEAMTOERNOOI 2019
Op zaterdag 5 januari 2019 hebben wederom de (jaarlijkse) WTC teamkampioenschappen plaatsgevonden in ontmoetingscentrum 'De Paulus' te Winssen. Er werd deelgenomen door 10 teams (opgave was 12), die in de ochtend/voormiddag streden om een plaats in de prestatie of recreatie poule en in de namiddag daarin uitkwamen in 2 poules van 5 teams.


Onder de bezielende leiding van Jos en Michel werd er door de deelnemers, met volledige overgave en passie, gestreden op het scherpst van de snede voor het hoogste platform, danwel de eer. Na de spannende finales, kwamen uiteindelijk "Nimma Boys" (prestatiepoule) en "Schobbejakken" (recreatiepoule), als winnaars uit de strijd, die wij langs deze weg nogmaals feliciteren.

Winnaars, deelnemers en supporters werden vervolgens door WTC-voorzitter Jos Coenders toegesproken, die daarna, geassisteerd door Michel Teunissen (secretaris), prijzen/schalen en trofee aan de winnaars overhandigden. Hierna bleef het nog lang... onrustig in en om 'De Paulus'.

DE EINDSTAND(EN):
Nimma Boys (prestatie klas)    Schobbejakken  (recreatie klas)
  Geert Verploegen                      Gilbert Kroes
  Job Verploegen                         Joris Kroes
  Niek van Gemert                       Ton Claessen (ingevallen) 

Joop Zoetemelk Trofee ging naar 't Fruithuikske' met als team-spelers: Ronald en Anouk Jongman &  Pieter en Milan Arts.

Fotoverslag (Ton Claessen), op facebook.Klik... HIER

WOORD VAN DANK
Tot slot dank aan (in willekeurige volgorde) Rick en Romonda (bar\ketering),  Jos en Michel (wedstrijdleiding), Hein Rutjes-Sander Duitman (sponsoring), deelnemers en... supporters voor de ondersteuning. Ook dank aan alle anderen die een/hun steentje hebben bijgedragen om dit sportieve evenement tot een goed einde te brengen, waarop weer met trots teruggekeken kan worden.

------------------------------------------------------------------------------


WTC wenst alle leden en overige bezoekers een gezond, gelukkig en sportief 2019.

Op zaterdag  5 januari 2019 (vanaf 09.00 uur) wordt het jaarlijkse WTC toernooi gehouden in ontmoetingcentrum "De Paulus" te Winssen. Belangstellende zijn van harte welkom.