13-04-2022

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2023..

                       WELKOM OP DE WEBSITE  VAN WTC                           

Start nieuwe seizoen 31 augustus 2023.


Geachte leden,


De vakanties zitten er voor de meeste onder ons al weer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!


Dit begint op: 31 augustus 2023. De “Paulus” is dan vanaf 20.00 uur weer voor ons beschikbaar en we verwachten dan alle/veel leden in goede gezondheid te zien. 

-------------------------------------------------------------------------------------------


                 WTC 1 KAMPIOEN 1e KLASSE MWTB         

WTC 1, bestaande uit Geert Verploegen - Wilco van Gaalen - Jeroen van Welie - Michel Teunissen en Jos Coenders (invaller) kampioen 1e klasse MWTB (najaar 2021). Zie stand.

ZIE OOK FOTO/ARTIKEL IN...... De Maas en Waler - 4 mei 2022 (klik op link).

HARTELIJK GEFELICITEERD MET HET BEHAALDE RESULTAAT
Zie overige (eind) standen en laatste nieuws op de... MWTB-website. 
Door voorzitter Jos Coenders werd een en ander ook nog eens herdacht..., zie/klik op de link en vervolgens op voorbeeld (als het al werkt) ...  https://we.tl/t-yYHgWlu8AH   (13 foto's Roy) 
Als leuke bijkomstigheid kreeg Ton Claessen door de voorzitter een oorkonde uitgereikt (zie foto's bij de link) voor een geslaagde spoedcursus... "tafels opruimen"! Na een afwezigheid van enkele maanden was hem ontschoten 😆😅, ondanks een lidmaatschap van 46 jaar, hoe een en ander ook alweer in zijn werk ging!! 

06-05-2021

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2021..

                       WELKOM OP DE WEBSITE  VAN WTC                        

Beste leden,                     Winssen, 1 december 2021

Na diverse reacties en verzoeken om op andere tijden te spelen is er na overleg met Rick de Waal het volgende uitgekomen....

We kunnen op ZATERDAGMIDDAG  van  13.00 tot 16.00 uur  tafeltennissen in "De Paulus". Dit kan vanaf... 11 december 2021. 

Mogelijk wordt (misschien) ook nog de competitie uitgespeeld, maar daar krijgen we nog bericht over van de MWTB. 

Voor diegene die willen spelen... veel plezier!! 

Namens het bestuur... Michel Teunissen, secretaris.

---------------------------------------------------------------------------------                             Start nieuwe seizoen

Winssen, augustus 2021

 Geachte leden,

De vakanties zitten er voor de meeste onder ons alweer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!! En dit begint op:

                                 2 september 2021

De “Paulus” is dan vanaf 20.00 uur weer voor ons beschikbaar en we verwachten dan alle leden weer in goede gezondheid te zien.

Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering om 20.00 uur exact op... 9 september 2021

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.

2. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: G. Verploegen en R. Hendriks.  Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaarvergadering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij M. Teunissen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Verslag ledenvergadering 19-12-2020.

5. Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris (zie bijlages).

6.Toernooi 8 januari 2022.

7. De Garderobe diensten (zie bijlage).

8. Feestavond.

9. Rondvraag en sluiting.

 Namens het bestuur...,  M. Teunissen, secretaris

 -----------------------------------------------------------

(MAIL)BERICHT SECRETARIS WTC     (5 juni 2021) 

 
Beste leden,

  

(en bij deze een extra welkom voor onze nieuwe leden), te weten... Willem Lam, Koen Marcusse, Joost Megens, Harm Tromp en Stephan Tromp. 


Vanaf maandag 7 juni 2021 mag “De Paulus” weer open!! En... we mogen (ook al is ons seizoen voorbij) nog 3 donderdagavonden in juni komen spelen/trainen. Verder zijn er GEEN beperkingen meer (douchen kan/mag ook), dus alle tafels kunnen eindelijk weer “afgestoft”  worden!! 


Echter de bar moet wel om 22.00 uur sluiten. Dus voor diegene die willen sporten of een biertje drinken..... je bent van harte welkom! 


Uiteraard respecteren we ieders standpunt als je dit nog niet wil! 


Namens de wedstrijdsecretaris nog de volgende mededeling: 


De najaars-competitie begint op maandag 13 september 2021. Nadere info hieromtrent volgt nog. Ook wordt er een Maas en Waals bondstoernooi gehouden op zondag 5 september... zie hier MWTB.Teams die hieraan mee willen doen kunnen dit kenbaar maken (voor 1 juli) bij: Roy Hendriks (06-55374663 ). We hopen dat WTC ook van de partij is! Een en ander wel onder voorbehoud. 


Hopelijk tot donderdag 10 juni en anders alvast een fijne vakantie toegewenst. 


Start nieuw seizoen: donderdag 2 september 2021. De jaarverga-dering is waarschijnlijk op 9 september (mail volgt in augustus). 


Mede namens het bestuur:                Michel Teunissen,  secretaris 


-------------------------------------------------------------------------------------
(MAIL)BERICHT SECRETARIS                                           (18 mei 2021)

Beste leden, 

Met de huidige versoepelingen gaat de Paulus morgen weer open! Dit houdt voor ons in dat er met 2 tafels gespeeld mag worden (alleen enkelspel).

Mocht hiervoor belangstelling zijn dan eerst even contact met Rick de Waal opnemen. (06-20811666).

Dit geldt dan voor de laatste 2 donderdagavonden van dit seizoen 20-27 mei 2021.
 
Namens het bestuur wens ik jullie allen alvast een fijne vakantie toe. En hopelijk dat we elkaar allemaal weer zien in het nieuwe seizoen in goede gezondheid!!

(Nader bericht volgt per mail)
 
Namens het bestuur.....  Michel Teunissen 
-----------------------------------------------------------------------------------
DE NIEUWE NTTB CORONA-REGELS PER 19 MEI 2021...

Als de cijfers rond het coronavirus zich in de goede richting blijven ontwikkelen, wil het kabinet per 19 mei 2021 de 2e stap in het heropeningsplan zetten, inclusief versoepelingen voor binnen- en buitensport. Mooi nieuws dus voor de Nederlandse tafeltenniswereld. Lees verder/meer bij deze link.... Versoepelingen voor binnensport aanstaande - NTTB  
-------------------------------------------------------------------------------------

04-02-2020

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2020..

                       WELKOM OP DE WEBSITE  VAN WTC                         

START MWTB COMPETITIE NAJAAR 2020

Beste leden,


We zijn nog maar net begonnen en het nieuws zal jullie niet ontgaan zijn. De competitie moet vanaf heden (donderdag 15 oktober 2020 worden stilgelegd en de trainingsavonden zullen ook niet doorgaan. Dit geldt in ieder geval voor de komende 4 weken.


We houden jullie op de hoogte en als er nog vragen zijn horen we dit graag.

Met vriendelijke groet,

Roy Hendriks, namens WTC

-------------------------------------------------------------------------
VEEL GESTELDE VRAGEN CORONA& SPORT.......... HIER
CORONAREGELS NTTB/REGERING PER 29-9-2020.. HIER
Berichtgeving nieuwe richtlijnen "De Paulus"........... HIER 
Laatste nieuws wedstrijdsecretaris MWTB................. HIER
-------------------------------------------------------------------------

De MWTB-competitie najaar 2020 start weer vanaf maandag 14 september 2020. Zowel WTC-1 (DTTC 1) als WTC-3 (TopSpin 2) spelen hun eerste wedstrijd uit. WTC-2 begint thuis tegen ATC 1

Verdere indeling op MWTB-website - 1e klas - 2e klas - 3e klas.

De finale MWTB-beker zal gespeeld worden op... donderdag 10 september 2020 (20.00 uur) in de Doorkijk te Druten en zal gaan tussen DTTC 1 en DTTC 3. Belangstellende zijn zeer welkom.

Dan nog een 3-tal punten die in deze Corona-tijd gelden omtrent de competitie:

1. Deze competitie worden er geen dubbels gespeeld.

2. In overleg tussen beide teams dient te worden besloten of er wel of niet van kant wordt gewisseld. 

3. Neem ook de Coronaregels van vereniging / accommodatie van  het thuisspelende team in acht. 

Verder wens ik jullie allemaal fijne en sportieve wedstrijden toe en... blijf vooral gezond.

Maikel Leemans (wedstrijdsecretaris MWTB)

Ontmoetingscentrum De Paulus in finale dorpshuis van het jaar!!

-------------------------------------------------

LAATSTE NIEUWS                             (vanaf 25 juli 2020)


Jaarvergadering MWTB donderdag 27 augustus 2020.

De jaarvergadering MWTB zal gehouden worden op donderdag 27 augustus om 20.00 uur in... De Zandloper te Bergharen.

Vanaf 1 juli 2020 mag er ook weer getafeltennist worden. De NTTB heeft een protocol uitgewerkt (met relevante Corona-informatie), dat je..... HIER kunt vinden.

De WTC clubavonden zullen weer van start gaan op donderdag 27 augustus 2020. Wij hopen jullie allen dan weer in goede gezondheid te zien.   

Ontmoetingscentrum De Paulus in finale dorpshuis van het jaar.
------------------------------------------------------------
HET CORONAVIRUS
Het bestuur van de MWTB heeft donderdagavond 12 maart 2020 besloten om het standpunt, dat reeds door de Nederlandse Tafel-tennisbond (NTTB) was ingenomen omtrent het Coronavirus, over te nemen. 

Dit houdt in dat alle competitie-wedstrijden met onmiddelijke ingang worden afgelast tot tenminste 31 maart 2020, danwel tot het einde van de... viruswaanzin!

Geplande competitie-wedstrijd vrijdag 13 maart en finale van de bekerwedstrijd (26 maart) zullen dus ook… NIET doorgaan.

Het bestuur van de MWTB zal de standpunten die de NTTB in de toekomst inneemt omtrent het Coronavirus volgen.

Wij vertrouwen op begrip voor deze keuze.

Het bestuur van de MWTB (12 maart 2020)

Vanwege aangescherpte maatregelen rondom het Corona virus is Ontmoetingscentrum "De Paulus" (helaas) tot nader order gesloten. Lees... HIER verder. 

Speelavonden van WTC zullen dus voorlopig ook niet doorgaan!

------------------------------------------------------------
 
START COMPETITIE VOORJAAR 2020
De MWTB-competitie voorjaar 2020 start weer op maandag 3 februari 2020. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd uit (6 februari). Voor het eerst sinds jaren neemt er ook weer een WTC-3 team deel aan de competitie. Ze zijn de eerste ronde vrij. Schema's op de MWTB-website... 1e klas - 2e klas en 3e klas.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
WTC wenst alle leden en overige bezoekers een gezond, gelukkig en sportief 2020.

Op zaterdag 4 januari 2020 (vanaf 10.00 uur) wordt het jaarlijkse WTC toernooi gehouden in ontmoetingscentrum “De Paulus” te Winssen. Belangstellende zijn van harte welkom. 
------------------------------------------------------------------