2019/01/05

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2019..

                       WELKOM OP DE WEBSITE  VAN WTC                         

WTC TEAMTOERNOOI ZATERDAG 4 JAN. 2020.
.
Zoals jullie weten kent WTC al jaren het teamtoer-nooi. Het komende jaar zal dit toernooi wederom plaatsvinden en wel op zaterdag 4 januari 2020  in “De Paulus“ te Winssen. Het maximum aantal teams voor dit jaar is 12, dus zorg dat je snel inschrijft.
.
Het toernooi begint om 9.00 uur. Gewenst is dat iedereen zich 10 minuten voor aanvang gemeld heeft bij de wedstrijdleiding (zie toegezonden regelement).

Als je mee wilt doen vul dan het (per mail toegezonden) inschrijfformulier in en lever het voor 12 december 2019  (samen met het inschrijfgeld  € 7,50 ) in bij:

Jos Coenders, Kennedysingel 72, 6645 AW  Winssen.
----------------------------------------------------

START NIEUWE SEIZOEN EN JAARVERGADERING.
Winssen, augustus 2019
.
Geachte leden,
.
 De vakanties zitten er voor de meeste onder ons al weer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!! En dit begint op donderdag ..... 22 augustus 2019
.
De “Paulus” is dan vanaf 20.15 uur weer voor ons beschikbaar, en we verwachten dan alle leden weer te zien.
.
Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering om 20.00 uur exact op ..... 29 augustus 2019  

De agenda ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.  Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: J. Coenders en M. Teunissen.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaarvergadering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij G. Verploegen.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
4.    Verslag ledenvergadering 20-12-2018.
5.    Financieel verslag penningmeester en vaststellen contributie.
6.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2019/2020.
7.    Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris.
8.    Toernooi 4 januari 2020.
9.    De garderobe diensten (zie bijlage).
10. Feestavond.
11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur rekent op ieders  aanwezigheid, zodat onze club het nieuwe seizoen weer goed kan beginnen.

Namens het bestuur, M. Teunissen, secretaris

----------------------------------------------------

MWTB-COMPETITIE VOORJAAR 2019
MWTB-competitie start weer op maandag 4 februari 2019. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd uit (4-5 februari). Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
----------------------------------------------------

VERSLAG WTC TEAMTOERNOOI 2019
Op zaterdag 5 januari 2019 hebben wederom de (jaarlijkse) WTC teamkampioenschappen plaatsgevonden in ontmoetingscentrum 'De Paulus' te Winssen. Er werd deelgenomen door 10 teams (opgave was 12), die in de ochtend/voormiddag streden om een plaats in de prestatie of recreatie poule en in de namiddag daarin uitkwamen in 2 poules van 5 teams.


Onder de bezielende leiding van Jos en Michel werd er door de deelnemers, met volledige overgave en passie, gestreden op het scherpst van de snede voor het hoogste platform, danwel de eer. Na de spannende finales, kwamen uiteindelijk "Nimma Boys" (prestatiepoule) en "Schobbejakken" (recreatiepoule), als winnaars uit de strijd, die wij langs deze weg nogmaals feliciteren.

Winnaars, deelnemers en supporters werden vervolgens door WTC-voorzitter Jos Coenders toegesproken, die daarna, geassisteerd door Michel Teunissen (secretaris), prijzen/schalen en trofee aan de winnaars overhandigden. Hierna bleef het nog lang... onrustig in en om 'De Paulus'.

DE EINDSTAND(EN):
Nimma Boys (prestatie klas)    Schobbejakken  (recreatie klas)
  Geert Verploegen                      Gilbert Kroes
  Job Verploegen                         Joris Kroes
  Niek van Gemert                       Ton Claessen (ingevallen) 

Joop Zoetemelk Trofee ging naar 't Fruithuikske' met als team-spelers: Ronald en Anouk Jongman &  Pieter en Milan Arts.

Fotoverslag (Ton Claessen), op facebook.Klik... HIER

WOORD VAN DANK
Tot slot dank aan (in willekeurige volgorde) Rick en Romonda (bar\ketering),  Jos en Michel (wedstrijdleiding), Hein Rutjes-Sander Duitman (sponsoring), deelnemers en... supporters voor de ondersteuning. Ook dank aan alle anderen die een/hun steentje hebben bijgedragen om dit sportieve evenement tot een goed einde te brengen, waarop weer met trots teruggekeken kan worden.

------------------------------------------------------------------------------


WTC wenst alle leden en overige bezoekers een gezond, gelukkig en sportief 2019.

Op zaterdag  5 januari 2019 (vanaf 09.00 uur) wordt het jaarlijkse WTC toernooi gehouden in ontmoetingcentrum "De Paulus" te Winssen. Belangstellende zijn van harte welkom.

2018/01/09

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2018..

                       WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                           

Uitnodiging ledenvergadering 20 december 2018 
     Aanvang 20.30 uur in "De Paulus"
Beste leden,

Ook langs deze weg de uitnodiging voor onze ledenvergadering. We hopen jullie allemaal te zien op bovenstaande datum, zodat we het jaar weer goed kunnen afsluiten en het nieuwe jaar voorspoedig beginnen. Ook kunnen we dan de bekende voorbereidingen voor het toernooi regelen! Tot uiterlijk 20 december opgave teams!

Agenda:
1.    Opening en vaststellen agenda
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Verslag jaarvergadering d.d. 30 augustus 2018
4.    Teamindeling voorjaarscompetitie 2019.
5.    Voorbeschouwing toernooi 5 januari 2019
6.    Garderobediensten carnaval (zie toegezonden lijst)
7.    Financieel verslag door de penningmeester.
8.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming 2018/2019.
9.    Rondvraag en sluiting.

Mede namens het bestuur; Michel Teunissen, secretaris

PS........ Op donderdag 13 december is er geen WTC clubavond! 
Uitslagen/standen competitie zijn ook weer bijgewerkt. Klik hier. 
----------------------------------------------------

MWTB-COMPETITIE NAJAAR 2018
MWTB-competitie start weer op maandag 17 september 2018. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd thuis en wel op donderdag 20 september 2018. Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.

Graag rekening houden met de gewijzigde speeldag en locatie van DTTC Druten. Zij spelen voortaan op donderdag in Wijkcentrum De Doorkijk, Langstuk 2 te Druten.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
----------------------------------------------------
Start nieuw seizoen en uitnodiging jaarvergadering.

Beste WTC leden,

De vakanties zitten er voor de meesten onder ons weer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!! Dit begint op: 23 augustus 2018. De Paulus is dan vanaf 20.00 uur wederom voor ons beschikbaar en we verwachten/hopen dan veel/alle leden weer te zien en/of te komen spelen. 

Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering op... 30 augustus 2018 (aanvang 20.00 uur).

De agenda ziet er als volgt uit:

1.    Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.    Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:  T. Claessen en R. Hendriks.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaar-vergadering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij M. Teunissen.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
4.    Verslag ledenvergadering 21-12-2017.
5.    Financieel verslag door de penningmeester, en vaststellen contributie.
6.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2018/2019.
7.    Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris.
8.    Toernooi 5 januari 2019.
9.    De garderobe diensten  (zie bijlage)
10. Feestavond .
11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur rekent op ieders  aanwezigheid, zodat onze club
het nieuwe seizoen weer goed kan beginnen.

Mede namens het bestuur, M. Teunissen, secretaris  
------------------------------------------------------------------------------

Beste WTC leden,
Op donderdagavond 31 mei 2018 is het alweer (tijd vliegt) de laatste speel/clubavond van dit/ons WTC seizoen (2017/2018).
We verwachten jullie dan allemaal nog effe te zien..., om het balletje te laten stuiteren, danwel... andere bezigheden uit te oefenen!!
Het weer schijnt mee te zitten, het is niet koud (zelfs tropisch) en eventueel kan men zich verkoelen met een fris en/of fruitig drankje!!!!
Mede namens Ton Claessen (deze verwacht de penningmeester ook om aanvullende redenen!) Een goed verstaander heeft (meestal) voldoende aan een half woord, aldus Ton Claessen! Zie ook verwijzing/hint/afbeelding(en) op facebook en... KLIK HIER.

Michel Teunissen, secretaris.                                            (30 mei 2018)

Onze grote tafeltennisvriend Dik Hendriks is inmiddels weer afgereisd (week van 21 mei 2018) naar Curacao. Zie eventueel ook... FACEBOOK, waaraan nog enkele foto's zijn toegevoegd.
---------------------------------------------------------------------------------

Beste leden,
Donderdag 17 mei 2018 komt "onze" tafeltennisvriend uit Curacao Dik Hendriks  (weer) een balletje slaan en efkes bijkletsen! Dus wie hem wil ontmoeten... HIJ IS ER WEER!!! Op 3 mei 2018 was Dik (met collega) ook al aanwezig voor een trainingsstage! Zie foto's op facebookpagina... KLIK HIER.

Gr. Michel Teunissen                                             (15 mei 2018)
---------------------------------------------------------------------------------

ATC AFFERDEN BESTAAT EN VIERT 50-JARIG JUBILEUM IN 2018!

ATC ’68 uit Afferden (Gld.) bestaat in 2018 alweer 50 jaar. Dit wordt zondag 18 februari 2018 gevierd met een jubileum-toernooi voor senioren. De aanvang is om 09.00 uur.

Je kunt je hiervoor aanmelden via.... 
ATC50jaar@ziggo.nl 
Geef, indien van toepassing, aan in welke competitie en klasse je speelt. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon en is inclusief een kleine lunch. Sluitingsdatum inschrijving is 31 januari 2018. Wij hopen op een grote opkomst/deelname. In afwachting van en met vriendelijke groet, Pascal, Thijs en Truus (jubileumcommissie). 

Website ATC: https://www.atc-afferden.nl/

---------------------------------------------------------------------------------
GEEN WTC TEAMTOERNOOI 2018!
Het, inmiddels traditie geworden, jaarlijkse WTC-teamtoernooi, dat gehouden zou worden op zaterdag 6 januari 2018, heeft helaas geen doorgang kunnen vinden (is de 1e maal), omdat niet kon worden voldaan aan het minimale (10) aantal deelnemende teams! Er hadden zich 8 teams aangemeld! Volgend jaar (2019) weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Een en ander houdt in dat de winnaars van 2017, te weten team Silvia Verbruggen (prestatie-klas) en team Geert Verploegen (recreatie-klas), hun titel een jaar langer behouden.
---------------------------------------------------------------------------------
MWTB-COMPETITIE VOORJAAR 2018.
MWTB-competitie start weer in week 3 (maandag 15 januari 2018). Zowel WTC-1 als WTC-2 zijn die week vrij en beginnen dus in week 4 (22 januari 2018). Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.
---------------------------------------------------------------------------------

2017/01/09

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2017..

                       WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                           
.
WTC 2 KAMPIOEN!
EINDSTAND (3e kl.) Maas & Waalse tafeltennisbond:

WTC 2..... 8 - 63 (kampioen)
TOPSPIN 2.. 8 - 39
ATC 1...........  8 - 38
DTTC 4........ 8 - 31
TIKHARD 2.. 8 - 29

WTC 2, bestaande uit Ton Claessen – Jan van Os en Piet Derks, (alweer) KAMPIOEN 3e klasse MWTB!
WTC 2…(duurste en dus zwaar op de begroting drukkend team) is…. ALWEER kampioen geworden van de 3e klasse MWTB (najaar 2017)!
Dit vond plaats, onder overweldigende publieke belangstelling, op donderdag 30 november 2017, in de voorlaatste wedstrijd tegen TikHard 2 uit Wamel (eindstand 9-1) en.. promoveren hierdoor (alweer) naar de 2e klasse MWTB.
Wij wensen het (dream) team, samen pas 208 jaar en maar liefst 118 jaar tafeltenniservaring, weer veel succes in de 2e klasse. Zie ook ..Facebook.
HARTELIJK GEFELICITEERD MET HET BEHAALDE RESULTAAT!
Zie overige (eind) standen en laatste nieuws op de... MWTB-website.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JAARLIJKS WTC TEAMTOERNOOI TAFELTENNIS!

Beste (tafeltennis) sporters,

Zoals velen weten kent WTC al jaren het teamtoernooi. Het komende jaar zal dit toernooi wederom plaatsvinden en wel op... zaterdag 6 januari 2018 in "De Paulus" te Winssen.

Het maximum aantal deelnemers voor dit jaar is 12 teams, dus zorg dat je snel een team inschrijft. Het toernooi begint om 08.30 uur. Gewenst is dat men zich 10 minuten voor aanvang heeft gemeld bij de wedstrijdleiding.

Als je mee wilt doen vul dan het inschrijfformulier (zie facebook) in en lever het, voor 14 december 2017 (samen met € 7,50 inschrijfgeld), in bij: 

Jos Coenders
Kennedysingel 72
6645 AW Winssen
E-mail: j.coenders62@gmail.com

Hopende jullie hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt en met sportieve (WTC) groet,

De toernooicommissie

---------------------------------------------------------------------------------
BERICHTGEVING VAN ONZE GEWAARDEERDE SECRETARIS.

Beste toernooispelers, we hebben helaas nog maar weinig opgaves voor het toernooi van 6 januari 2018 !!!

Aangezien we op onze ledenvergadering (donderdag 21-12-2017) alles
willen regelen voor dit toernooi willen we weten of je toch nog meedoet. Zie (eventueel) ook Facebook.

Dus geef je team snel op bij Jos Coenders, voordat we moeten gaan kijken of het wel, dan niet, doorgaat!

Namens de toernooicommissie, M. Teunissen (18-12-2017).

---------------------------------------------------------------
START NIEUWE SEIZOEN EN JAARVERGADERING! 

Beste tafeltennisleden/vrienden,
De vakanties zitten er voor de meesten onder ons weer op en dus starten we weer een nieuw (42e) tafeltennisseizoen dat zal be-ginnen op: donderdag 31 augustes 2017! De Paulus is dan weer vanaf 20.00 uur voor ons beschikbaar en we verwachten dan alle leden weer te zien. Tevens nodigt het bestuur jullie uit voor de jaarvergadering op: 7 september om 20.00 uur! 

----------------------------------------------------------------------
In Memoriam: Erelid Rien van Rossum (Tik Hard)
.
Op maandag 10 april 2017 overleed erelid Rien van Rossum op 77-jarige leeftijd. Hij was een van de grondleggers van de tafeltennissport in Maas en Waal. Hij heeft door zijn jarenlange inzet in het verenigingsleven anderen de mogelijkheid gegeven om te doen wat ze leuk vonden. Lees... HIER verder (website Tik Hard). Zijn overlijdensbericht is te vinden bij.. deze link.

----------------------------------------------------------------------
Op zondag 19 maart 2017 vindt het 31e 'Open Wamelse Tafeltennistoernooi' plaats. In de ochtend is er eerst een hardbat-toernooi en in de namiddag de kampioenschappen. Zie voor meer info en/of deelname de website van Tik Hard..... HIER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De MWTB voorjaarscompetitie 2017 start week 5 (maandag 30 januari 2017) aldus berichtgeving Roy Hendriks (wedstr. secr.). Zie/volg de MWTB website... http://www.mwtb.nl/kalender.html  
BEKER, week 11 (maandag 14 maart 2017) staat de eerste bekerronde gepland. Als er interesse is om mee te spelen dan graag tot uiterlijk 20 januari  kenbaar maken bij Roy Hendriks. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VERSLAG WTC TEAMTOERNOOI 2017
Op zaterdag 7 januari 2017 hebben wederom, onder winterse (sneeuw en ijssel) omstandigheden, de (jaarlijkse) WTC teamkam-pioenschappen plaatsgevonden in ontmoetingscentrum 'De Paulus' te Winssen. Er werd deelgenomen door 12 teams (maximum), die in de ochtend streden om een plaats in de prestatie of recreatie poule en in de middag daarin uitkwamen in 2 poules van 6 teams.


Onder de bezielende leiding van Jos en Michel werd er door de deelnemers, met volledige overgave en passie, gestreden op het scherpst van de snede voor het hoogste platform, danwel de eer. Na spannende finales, onder de deskundige leiding van Ton en Piet, die gingen tussen de teams van Beekie en Silvia enerzijds en de teams van Geert en Jodela d'r Litti anderzijds, kwamen team Silvia Verbruggen en team Geert Verploegen uiteindelijk als winnaars uit de bus danwel over de eindstreep. De winnaars hartelijk gefeliciteerd en alle anderen dank voor hun deelname.  

Deelnemers, supporters en winnaars werden vervolgens door voorzitter Jos Coenders toegesproken die daarna, geassisteerd door Michel, prijzen/schalen en trofee aan de winnaars overhan-digden. Hierna bleef het nog lang.. onrustig in en om 'De Paulus'. 

DE EINDSTAND:

PRESTATIE-KLAS               RECREATIE-KLAS
1e Team Silvia               1e Geert Verploegen
2e Beekie                    2e Jodela d'r Litti
3e Merkies                   3e CV Alted Schik 
4e D'rinzallie               4e Net Nie
5e Schuumkes                 5e Piet Derks
6e Schreven Ontwerp          6e KCHK

Sportiviteitsprijs werd in de wacht gesleept door team 'Net Nie' waarvan de spelers om beurten met een tegenstander (waarvan een teamlid het had laten afweten) meededen. Joop Zoetemelk Trofee ging naar team 'Schreven Ontwerp', "want zij kunnen beter fietsen dan tafeltennissen, aldus redenatie jury". 

Zie ook het fotoverslag bij.. DEZE LINK of op.. FACEBOOK.

WOORD VAN DANK
Tot slot dank aan (in willekeurige volgorde) Rick-Romonda-Willie-Gemma (bar\ketering), Silvia voor de weer onvolprezen soep, Wilco-Pim (organisatie), Michel-Jos (wedstrijdleiding), Hein Rutjes-Sander Duitman (sponsoring), deelnemers en... supporters voor de ondersteuning. Ook dank aan anderen die een steentje hebben bijgedragen om dit sportieve evenement tot een goed einde te brengen, waarop met trots teruggekeken kan worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------
WTC OOK OP FACEBOOK
Behalve bovenstaand verslag heb ik op zondag 8 januari 2017 ook een WTC-facebook in het leven geroepen. Zie (klik op) banner ter linkerzijde of... HIER.  Berichten plaatsen en/of reageren is voor iedereen mogelijk. Ook is het geschikt om (veel) foto's  (albums} te publiceren. Heb al 3 albums (meerdere volgen) geplaatst, te weten; WTC-teamtoernooi 2016 / 2017 en WTC 40-jarig jubileum 2016.  Klik op knop foto's  of afbeelding (facebook), danwel link onder website-banner om albums te bekijken. Veel kijkplezier.

Ton Claessen, webmaster/beheer facebook (10 januari 2017)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------