2016/02/23

Nieuws bestuur en/of de secretaris....

                        WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                         

Beste leden,                                                          (geplaatst: 17-3-2016)

De clubavond op  31 maart   komt te vervallen. Dit is omdat de toneelvereniging de zaal wil inruimen voor hun voorstellingen.

Namens het bestuur,

Michel Teunissen
----------------------------------------------------------------------

Beste leden,                                                                (geplaatst: 22-12-2015)

Op dinsdag 29 december 2015  is er een extra clubavond, die we beginnen met een (korte) ledenvergadering om daarna met onze 'gast' spelers (deelnemers toernooi) nog even te oefenen, vanaf ongeveer 21.00 uur. Het bestuur verwacht iedereen om ook de bekende toernooiklussen weer te komen verrichten!

De garderobelijst is inmiddels (met Scouting) ingevuld! Ook hoop ik dan de eventuele aangepaste tijden te weten. In het nieuwe jaar vervallen er twee clubavonden vanwege de pronkzittingen. Op 4 februari is er ook geen clubavond!

De 1e clubavond is weer op donderdag 21 januari 2016!

Mede namens het bestuur wens ik jullie prettige kerstdagen (voor afwezigen ook fijne jaarwisseling)
en graag tot 29 december a.s. 

Michel Teunissen (secretaris)                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------
WTC ledenvergadering op 29 - 12 - 2015 om 20.00 uur.  

Agenda:   

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag jaarvergadering 10 september 2015

4. Teamindeling voorjaarscompetitie 2016.

5. Voorbeschouwing toernooi 2 januari 2016

6. Garderobediensten carnaval (zie lijst)

7. Feestcomite  2016 (40-jarig jubileum)

8. Rondvraag en sluiting

Het bestuur rekent op ieders aanwezigheid - medewerking, zodat het nieuwe jaar weer goed kan beginnen en dit jaar wordt afgesloten.

Mede namens het bestuur,  Michel Teunissen, secretaris.

-----------------------------------------------------------------------------------------------