23-02-2016

Nieuws bestuur en/of de secretaris....

                        WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                         

 START MWTB-COMPETITIE VOORJAAR 2020   (geplaatst: januari - 2020) 
.
De MWTB-competitie voorjaar 2020 start weer op maandag 3 februari 2020. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd uit (6 februari). Voor het eerst sinds jaren neemt er ook weer eenWTC-3 team deel a/d competitie. Ze zijn de eerste ronde vrij. Schema's op de MWTB-website... 1e klas 2e klas en 3e klas.
Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)  
------------------------------------------------------------------.
WTC wenst alle leden en overige bezoekers een gezond, gelukkig en sportief 2020.

Op zaterdag 4 januari 2020 (vanaf 10.00 uur) wordt het jaarlijkse WTC toernooi gehouden in ontmoetingscentrum “De Paulus” te Winssen. Belangstellende zijn van harte welkom. 
============================================

Beste leden,                                                          (geplaatst: 17-3-2016)

De clubavond op  31 maart   komt te vervallen. Dit is omdat de toneelvereniging de zaal wil inruimen voor hun voorstellingen.

Namens het bestuur,

Michel Teunissen
----------------------------------------------------------------------
Beste leden,                                                                (geplaatst: 22-12-2015)

Op dinsdag 29 december 2015  is er een extra clubavond, die we beginnen met een (korte) ledenvergadering om daarna met onze 'gast' spelers (deelnemers toernooi) nog even te oefenen, vanaf ongeveer 21.00 uur. Het bestuur verwacht iedereen om ook de bekende toernooiklussen weer te komen verrichten!

De garderobelijst is inmiddels (met Scouting) ingevuld! Ook hoop ik dan de eventuele aangepaste tijden te weten. In het nieuwe jaar vervallen er twee clubavonden vanwege de pronkzittingen. Op 4 februari is er ook geen clubavond!

De 1e clubavond is weer op donderdag 21 januari 2016!

Mede namens het bestuur wens ik jullie prettige kerstdagen (voor afwezigen ook fijne jaarwisseling)
en graag tot 29 december a.s. 

Michel Teunissen (secretaris)                                         

-----------------------------------------------------------------------------------------------
WTC ledenvergadering op 29 - 12 - 2015 om 20.00 uur.  

Agenda:   

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag jaarvergadering 10 september 2015

4. Teamindeling voorjaarscompetitie 2016.

5. Voorbeschouwing toernooi 2 januari 2016

6. Garderobediensten carnaval (zie lijst)

7. Feestcomite  2016 (40-jarig jubileum)

8. Rondvraag en sluiting

Het bestuur rekent op ieders aanwezigheid - medewerking, zodat het nieuwe jaar weer goed kan beginnen en dit jaar wordt afgesloten.

Mede namens het bestuur,  Michel Teunissen, secretaris.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2016..

                       WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                           

TWEE VAN DE DRIE WTC TEAMS.... (ALWEER) KAMPIOEN!!
Lang geleden (1980) waren het er ooit vijf van de zes! Zie hier. 

Team 2, bestaande uit Geert Verploegen, Wilco van Gaalen, Roy Hendriks en Michel Teunissen zijn kampioen geworden in de 2e klasse MWTB en promoveren derhalve naar de 1e klasse. Zie de eindstand najaars competitie 2016 (15 december) bij... deze link

Team 3, bestaande uit Ton Claessen, Jan van Os en Piet Derks (samen pas 205 jaar oud en 117 jaar tafeltennis-ervaring) werden met overmacht (26 punten punten voorsprong op DTTC  3 uit Druten) kampioen in de 3e klasse en  promoveren dus naar de 2e klasse MWTB. Ton Claessen kon zijn ongeslagen (100 % winst) status lang handhaven, maar moest onlangs bij ATC-Afferden zijn eerste (en enige) verliespartij incasseren! Jan de Valk, waarvan hij nog nooit had verloren, voltrok het vonnis! Het WTC (dream)team werd vorig jaar (december 2015) ook al kampioen in de 4e klasse. Zie de eindstand bij... deze link.

Team 1, bestaande uit Ton Schreven, Pim Marcusse, Jeroen van Welie en Wesly Litjens konden zich helaas niet handhaven in de 1e klasse en zijn dus gedegradeerd naar de 2e klasse, waar zij in het nieuwe seizoen het gepromoveerde WTC 3 zullen moeten bestrijden! Wij wensen team 1 veel sterkte bij het verwerken van deze teleurstelling en succes in het nieuwe seizoen (voorjaar 2017). Zie de eindstand bij... deze link

Felicitaties aan de kampioenen en succes in de voorjaarscompe-titie 2017. Bekijk een aantal foto's (kampioenen) bij... deze link.

Ton Claessen, webmaster (18 december 2016) 
---------------------------------------------------------------------

LEDENVERGADERING
Beste leden, omdat we op 29 december 2016 geen zaal  hebben zal de ledenvergadering op 22 december zijn! Aanvang 20.30 uur. 
Agenda: 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Verslag jaarvergadering d.d. 8 september 2016 
4. Teamindeling voorjaarscompetitie 2017 
5. Voorbeschouwing toernooi 7 januari 2017 
6. Garderobediensten carnaval (zie lijst) 
7. Feestavond/comite 2017 
8. Rondvraag en sluiting
Wij rekenenen op ieders aanwezigheid/medewerking, zodat het nieuwe jaar goed kan beginnen en dit jaar wordt afgesloten.
Mede namens het bestuur, M.Teunissen, secretaris.
---------------------------------------------------------------------
Ton Claessen en Jan van Os... al 40 jaar lid van WTC!

Ton Claessen en Jan van Os waren onlangs 40 jaar lid van WTC! Dit is inmiddels ook kenbaar gemaakt op de website van 'De Maas en Waler', zie.. deze link  en 'De Waalkanter', zie.. deze link. Publicaties zijn ook te vinden in de papieren editie's van genoemde bladen (woensdag 28-9-2016, week 39). 

Reageren op de artikelen/het nieuws is mogelijk. Dit heb ik, ter aanvulling/promotie tafeltennissport, in beide gevallen ook gedaan. Zie  'Reageer op dit Nieuws' (onderaan de publicaties).

Artikel in 'Koerier Beuningen' is middels rechtstreekse link niet bereikbaar. Via deze link (krant) en daarna bladeren naar pagina 40 (zie pijltjes boven of onderaan) wel te bereiken/te lezen.

Foto's, gemaakt zaterdag 4 juni 2016 (viering 40 jarig jubileum) en van de jubilarissen kun je, ondermeer, bekijken via.. deze link

Ton Claessen, webmaster (28 september 2016)
----------------------------------------------------------------------

Beste leden,                                                           (geplaatst 01-09-2016)

De vakanties zitten er voor de meeste onder ons weer op, dus beginnen we weer aan het nieuwe tafeltennisseizoen en wel op donderdag 1 september 2016. 

De “Paulus” is dan vanaf 20.00 uur weer voor ons beschikbaar, en we hopen dan… veel leden te mogen verwelkomen.
---------------------------------------------------------------------------------
De MWTB competitie gaat weer van start op maandag 12 september 2016. Dit seizoen wordt er met 3 poules van 5, 5 en 6 teams gespeelt. Zie voor indeling MWTB website: http://www.mwtb.nl/
---------------------------------------------------------------------------------

Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering op donderdag 8 september 2016 om 20.00 uur precies  

De agenda ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.  Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar:  R. Hendriks en M. Teunissen.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaarverga-dering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij J. Coenders.
3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
4.  Verslag ledenvergadering 29-12-2015.
5.  Financieel verslag door de penningmeester, en vaststellen contributie.
6.  Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2016/2017.
7.  Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris.
8.  Toernooi 7 januari 2017.
9.  De garderobe diensten  (zie bijlage)
10. Feestavond .
11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur rekent op ieders  aanwezigheid, zodat onze club het nieuwe seizoen weer goed kan beginnen.

Mede namens het bestuur, M. Teunissen, secretaris
----------------------------------------------------------------------

Uitnodiging en laatste speelavond                   (geplaatst 24-5-2016)

Beste leden, hierbij stuur ik jullie, mede namens het feestcomité, de uitnodiging voor het jubileumfeest.

Uitnodiging
  
Op zaterdag 4 juni 2016 vieren we het 40-jarig jubileum van onze vereniging. We zouden dit graag willen doen met alle leden en hun partner. Het programma ziet er als volgt uit.

Je wordt om 14.00 uur verwacht in ontmoetingscentrum "De Paulus". Met mooi weer neem je de fiets mee! Indien je niet kunt meedoen met het middagprogramma, kun je ook vanaf 18.00 uur aansluiten, als we terug zijn in "De Paulus". Vanaf dan staat er een hapje en drankje klaar. 

Mail aub voor 27 mei naar: geert.verploegen@upcmail.nl of je wel of niet komt. Doe dit dan onder vermelding van met of zonder partner en tijdstip van aanwezigheid.

Wij hopen jullie allemaal te zien op ons jubileumfeest!!

Het feestcomite; Jos Grisel, Wilco van Gaalen, Geert Verploegen.

Op donderdag 26 mei 2016  is het alweer onze laatste seizoens-avond, graag zien we jullie dan allemaal en anders op het feest!!! 

 Michel Teunissen,  secretaris
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het 40-jarig jubileum WTC                              (geplaatst 12-4-2016)

Beste leden,

Namens het feestcomité mag ik mededelen dat het 40 jarig jubi-leumfeest op zaterdag 4 juni 2016 in 'De Paulus' zal plaatsvinden!

Graag vanaf 14.00 uur tot......... vrijhouden. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

 Michel Teunissen,  secretaris
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe WTC-website

Beste leden (en andere bezoekers)                        (geplaatst 25-2-2016)

Zoals jullie zien heb ik, ter vervanging van de vorige (verouderde) website, een geheel nieuwe in het leven geroepen. Ondanks het vele werk is deze kosteloos, voor nu en later. Medio februari 2016 is de website: http://wtcwinssen.blogspot.nl/ online gezet maar nog... onder constructie (werkzaamheden niet geheel afgerond).  

Verbeteringen en/of wijzigen kunnen nog worden aangebracht. Eventuele inbreng hierbij is welkom en die verneem ik dan wel.

WTC foto's en/of artikelen kun je vergroten door er op te klikken. 

Met  WTC-groet en wordt dus vervolgd, Ton Claessen (webmaster). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Start competitie

De MWTB voorjaarcompetitie is weer van start gegaan op 15 februari 2016, waaraan door WTC met 3 teams wordt deelgenomen.Wij wensen allen veel succes. Dit voorjaar geen deelname aan MWTB-beker. Schema-uitslagen-standen te vinden op de MWTB-website: http://www.mwtb.nl/
----------------------------------------------------------------------------------------------
Toernooi TikHard

Hallo tafeltennisvrienden,

Wij willen graag jullie aandacht vragen voor ons jaarlijkse toernooi op 20 maart 2016Als extra starten we dit jaar in de ochtend om 11.00 uur met een hardbat toernooi. Een hele uitdaging om allemaal met een zelfde eenvoudige batje te spelen. Leuk om eens te proberen.

Ons traditionele toernooi gaat om 13.30 uur van start. Wij willen je vragen om dit toernooi onder de aandacht van alle clubleden te brengen. In de bijlage vindt je meer informatie. Daar zit ook een aanmeldformulier bij maar je kunt je ook gewoon via de site (www.tikhard.nl) of via de mail (info@tikhard.nl) aanmelden.

Volg ons ook op Twitter en Facebook (klik op linken). We hopen velen van jullie te mogen begroeten op ons toernooi. Zijn er nog onduidelijkheden dan horen we die graag.

Met vriendelijke groet,

Jet van Verseveld

secretaris Tik Hard: jetvanverseveld@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------

Al 40 jaar.. een begrip in Maas en Waal!

                       WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                          

De oprichting
Tafeltennisvereniging WTC Winssen is een kleine en gezellige ver-eniging die 11 juni 1976 is opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats in ‘De Boshof’ te Winssen, waarbij ook aanwezig... Ton Claessen en Jan van Os die dus al ruim 40 jaar lid zijn! 

Tafeltennis is een prima sport voor de geestelijke en lichamelijke ontspanning. Enerzijds is er natuurlijk de beweging waardoor je aan de conditie kunt werken. Anderzijds is tafeltennis een sport waarbij je de dagelijkse sleur even kunt vergeten en waarbij het sociale aspect telt. 

Naast trainen op donderdagavond bestaat er ook de mogelijkheid om competitie te spelen. WTC is aangesloten bij de Maas en Waalse tafeltennisbond (MWTB).

De club heeft zich gevestigd in ontmoetingcentrum ‘De Paulus’, waar we beschikken over kleedkamers en douches. In de zaal kun-nen 6 a 7 tafels opgesteld worden, dus ruimte genoeg voor ieder-een. Ook kan gebruik gemaakt worden van de bar, waar we na afloop samen nog iets kunnen drinken.

Lid worden?
Wie heeft er niet eens een balletje geslagen, thuis of in de garage, in een buurthuis, speeltuin, op de camping of tussen de middag op het werk? Vaak wordt gedacht dat je goed moet zijn om bij een vereniging aangesloten te zijn. Het tegendeel is waar. Ook mensen die gewoon voor de gezelligheid een balletje willen slaan, zijn welkom!

Als je lid wilt worden, kom dan gerust eens kijken. Elke donderdag ben je vanaf 20.15 uur van harte welkom in... Ontmoetingscentrum 'De Paulus'.

Tot ziens bij WTC! 
----------------------------------------------------

Fotopagina, 40-jarig jubileum enz...

Klik op de afbeeldingen en ze worden..... (nog) GROTER! Je kunt scrollen en met ESC of X rechtsboven weer terug


Nieuwe sporttassen van sponsor.
Ton Claessen-Jan van Os 40 jaar lid.


 
Tonnie Claessen krijgt een fraaie bos
bloemen uitgereikt van voorzitter Jos.

Ook Jan van Os wordt nog in het zon- 
netje gezet als 40 jarige WTC-er.


Zie het gehele fotoverslag (jubileum, 4 juni 2016) op You Tube en klik daarvoor.. HIER  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

WTC 2 en 3 kampioen in respectievelijk 2e en 3e klasse MWTB (15-12-2016). Klik op afbeelding voor vergroting.

WTC 2 -WTC 3 kampioen 2e/3e klas. Najaars comp. 2016

Jan van Os, Piet Derks en Ton Claessen samen
bijna 120 jaar tafeltenniservaring en 205 jaar jong!
Uitbundige vreugde bij WTC 2 (Wilco-Michel-Geert en Roy)
na het behalen van het kampioenschap in de 2e klasse.

Jos Coenders (voorzitter) reikt presentje uit aan kampioenen

En daar moet (met hapjes).... op gedronken worden!
Laatste wedstrijd WTC 2- DTTC 2 werd  met 8-2 gewonnen.

Silvia Verbruggen (thans enige vrouwelijke WTC-er)
was ook van de partij en is aangeschoven.

Het bleef nog lang (en laat) onrustig in en om 'De Paulus'!
Proost! Prettige feestdagen - jaarwisseling en gezond 2017! 
---------------------------------------------------------------------------
WTC 2 (Jan van Os-Piet Derks en Ton Claessen)  wederom kampioen 3e klas MWTB (1 december 2017)


Kampioens certificaat / oorkonde
(klik op afbeeldingen voor vergroting)


Pagina 5 (bestemming nog te bepalen).

Bestemming nog nader in te vullen...

Foto's en/of artikelen uit de oude doos:

                       WELKOM IN DEZE OUDE WTC DOOS                         

Klik op de afbeeldingen en ze worden GROTER! Je kunt daarna scrollen en met X (rechtsboven) weer terug.
-----------------------------------------------------------------------------------

Foto-reportage-Curacao naar WK:

Klik op de afbeeldingen en ze worden GROTER! Je kunt daarna scrollen en met X (rechtsboven) weer terug.
-----------------------------------------------------------------------------------


WTC-leden op bezoek bij Dik Hendriks in Curacao (april 2007).
Foto's Michel Teunissen (hieronder).