04-02-2020

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2020..

                       WELKOM OP DE WEBSITE  VAN WTC                         

START MWTB COMPETITIE NAJAAR 2020

Beste leden,


We zijn nog maar net begonnen en het nieuws zal jullie niet ontgaan zijn. De competitie moet vanaf heden (donderdag 15 oktober 2020 worden stilgelegd en de trainingsavonden zullen ook niet doorgaan. Dit geldt in ieder geval voor de komende 4 weken.


We houden jullie op de hoogte en als er nog vragen zijn horen we dit graag.

Met vriendelijke groet,

Roy Hendriks, namens WTC
----------------------------------------------------------------------------------------

VEEL GESTELDE VRAGEN CORONAVIRUS EN  SPORT... HIER

CORONAREGELS NTTB/RIJKSOVERHEID PER 29-9-2020.. HIER
         Berichtgeving nieuwe richtlijnen "De Paulus"... HIER 
Zie ook het laatste nieuws van wedstrijdsecretaris MWTB.. HIER
-------------------------------------------------------------------------

De MWTB-competitie najaar 2020 start weer vanaf maandag 14 september 2020. Zowel WTC-1 (DTTC 1) als WTC-3 (TopSpin 2) spelen hun eerste wedstrijd uit. WTC-2 begint thuis tegen ATC 1

Verdere indeling op MWTB-website - 1e klas - 2e klas - 3e klas.

De finale MWTB-beker zal gespeeld worden op... donderdag 10 september 2020 (20.00 uur) in de Doorkijk te Druten en zal gaan tussen DTTC 1 en DTTC 3. Belangstellende zijn zeer welkom.

Dan nog een 3-tal punten die in deze Corona-tijd gelden omtrent de competitie:

1. Deze competitie worden er geen dubbels gespeeld.

2. In overleg tussen beide teams dient te worden besloten of er wel of niet van kant wordt gewisseld. 

3. Neem ook de Coronaregels van vereniging / accommodatie van  het thuisspelende team in acht. 

Verder wens ik jullie allemaal fijne en sportieve wedstrijden toe en... blijf vooral gezond.

Maikel Leemans (wedstrijdsecretaris MWTB)

Ontmoetingscentrum De Paulus in finale dorpshuis van het jaar!!

---------------------------------------------------

LAATSTE NIEUWS                             (vanaf 25 juli 2020)


Jaarvergadering MWTB donderdag 27 augustus 2020.

De jaarvergadering MWTB zal gehouden worden op donderdag 27 augustus om 20.00 uur in... De Zandloper te Bergharen.

Vanaf 1 juli 2020 mag er ook weer getafeltennist worden. De NTTB heeft een protocol uitgewerkt (met relevante Corona-informatie), dat je..... HIER kunt vinden.

De WTC clubavonden zullen weer van start gaan op donderdag 27 augustus 2020. Wij hopen jullie allen dan weer in goede gezondheid te zien.   

Ontmoetingscentrum De Paulus in finale dorpshuis van het jaar.
--------------------------------------------------------------------
HET CORONAVIRUS
Het bestuur van de MWTB heeft donderdagavond 12 maart 2020 besloten om het standpunt, dat reeds door de Nederlandse Tafel-tennisbond (NTTB) was ingenomen omtrent het Coronavirus, over te nemen. 

Dit houdt in dat alle competitie-wedstrijden met onmiddelijke ingang worden afgelast tot tenminste 31 maart 2020, danwel tot het einde van de... viruswaanzin!

Geplande competitie-wedstrijd vrijdag 13 maart en finale van de bekerwedstrijd (26 maart) zullen dus ook… NIET doorgaan.

Het bestuur van de MWTB zal de standpunten die de NTTB in de toekomst inneemt omtrent het Coronavirus volgen.

Wij vertrouwen op begrip voor deze keuze.

Het bestuur van de MWTB (12 maart 2020)

Vanwege aangescherpte maatregelen rondom het Corona virus is Ontmoetingscentrum "De Paulus" (helaas) tot nader order gesloten. Lees... HIER verder. 

Speelavonden van WTC zullen dus voorlopig ook niet doorgaan!

-------------------------------------------------------------------
 
START COMPETITIE VOORJAAR 2020
De MWTB-competitie voorjaar 2020 start weer op maandag 3 februari 2020. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd uit (6 februari). Voor het eerst sinds jaren neemt er ook weer een WTC-3 team deel aan de competitie. Ze zijn de eerste ronde vrij. Schema's op de MWTB-website... 1e klas - 2e klas en 3e klas.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
------------------------------------------------------------------
.
WTC wenst alle leden en overige bezoekers een gezond, gelukkig en sportief 2020.

Op zaterdag 4 januari 2020 (vanaf 10.00 uur) wordt het jaarlijkse WTC toernooi gehouden in ontmoetingscentrum “De Paulus” te Winssen. Belangstellende zijn van harte welkom. 
------------------------------------------------------------------

05-01-2019

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2019..

                       WELKOM OP DE WEBSITE  VAN WTC                         

Beste leden,

Wegens te weinig belangstelling gaat de (extra) clubavond op vrijdag 27 december 2019 niet door. Op donderdag 2 januari 2020 is "De Paulus" gesloten, dus we zien elkaar weer op het WTC teamtoernooi (zie hieronder). 

Verder is na de ledenvergadering van 19 december 2019 de garderobelijst bijgewerkt. Als je er nog niet opstaat geef je dan zo snel mogelijk op, want dan kunnen we verder aan de slag met Scouting. 

Mede namens het bestuur wensen wij allen prettige feestdagen en een gezond/sportief 2020. 

Michel Teunissen (secretaris)
----------------------------------------------------------------- 
WTC TEAMTOERNOOI ZATERDAG 4 JAN. 2020.
.
Zoals jullie weten kent WTC al jaren het teamtoer-nooi. Het komende jaar zal dit toernooi wederom plaatsvinden en wel op zaterdag 4 januari 2020  in “De Paulus“ te Winssen. Het maximum aantal teams voor dit jaar is 12, dus zorg dat je snel inschrijft.
.
Het toernooi begint om 10.00 uur. Gewenst is dat iedereen zich 10 minuten voor aanvang gemeld heeft bij de wedstrijdleiding (zie toegezonden regelement).

Als je mee wilt doen vul dan het (per mail toegezonden) inschrijfformulier in en lever het voor 12 december 2019  (samen met het inschrijfgeld  € 7,50 ) in bij:

Jos Coenders, Kennedysingel 72, 6645 AW  Winssen.
----------------------------------------------------

START NIEUWE SEIZOEN EN JAARVERGADERING.
Winssen, augustus 2019
.
Geachte leden,
.
 De vakanties zitten er voor de meeste onder ons al weer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!! En dit begint op donderdag ..... 22 augustus 2019
.
De “Paulus” is dan vanaf 20.15 uur weer voor ons beschikbaar, en we verwachten dan alle leden weer te zien.
.
Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering om 20.00 uur exact op ..... 29 augustus 2019  

De agenda ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.  Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: J. Coenders en M. Teunissen.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaarvergadering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij G. Verploegen.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
4.    Verslag ledenvergadering 20-12-2018.
5.    Financieel verslag penningmeester en vaststellen contributie.
6.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2019/2020.
7.    Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris.
8.    Toernooi 4 januari 2020.
9.    De garderobe diensten (zie bijlage).
10. Feestavond.
11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur rekent op ieders  aanwezigheid, zodat onze club het nieuwe seizoen weer goed kan beginnen.

Namens het bestuur, M. Teunissen, secretaris

----------------------------------------------------

MWTB-COMPETITIE VOORJAAR 2019
MWTB-competitie start weer op maandag 4 februari 2019. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd uit (4-5 februari). Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
----------------------------------------------------

VERSLAG WTC TEAMTOERNOOI 2019
Op zaterdag 5 januari 2019 hebben wederom de (jaarlijkse) WTC teamkampioenschappen plaatsgevonden in ontmoetingscentrum 'De Paulus' te Winssen. Er werd deelgenomen door 10 teams (opgave was 12), die in de ochtend/voormiddag streden om een plaats in de prestatie of recreatie poule en in de namiddag daarin uitkwamen in 2 poules van 5 teams.


Onder de bezielende leiding van Jos en Michel werd er door de deelnemers, met volledige overgave en passie, gestreden op het scherpst van de snede voor het hoogste platform, danwel de eer. Na de spannende finales, kwamen uiteindelijk "Nimma Boys" (prestatiepoule) en "Schobbejakken" (recreatiepoule), als winnaars uit de strijd, die wij langs deze weg nogmaals feliciteren.

Winnaars, deelnemers en supporters werden vervolgens door WTC-voorzitter Jos Coenders toegesproken, die daarna, geassisteerd door Michel Teunissen (secretaris), prijzen/schalen en trofee aan de winnaars overhandigden. Hierna bleef het nog lang... onrustig in en om 'De Paulus'.

DE EINDSTAND(EN):
Nimma Boys (prestatie klas)    Schobbejakken  (recreatie klas)
  Geert Verploegen                      Gilbert Kroes
  Job Verploegen                         Joris Kroes
  Niek van Gemert                       Ton Claessen (ingevallen) 

Joop Zoetemelk Trofee ging naar 't Fruithuikske' met als team-spelers: Ronald en Anouk Jongman &  Pieter en Milan Arts.

Fotoverslag (Ton Claessen), op facebook.Klik... HIER

WOORD VAN DANK
Tot slot dank aan (in willekeurige volgorde) Rick en Romonda (bar\ketering),  Jos en Michel (wedstrijdleiding), Hein Rutjes-Sander Duitman (sponsoring), deelnemers en... supporters voor de ondersteuning. Ook dank aan alle anderen die een/hun steentje hebben bijgedragen om dit sportieve evenement tot een goed einde te brengen, waarop weer met trots teruggekeken kan worden.
------------------------------------------------------------------------------

WTC wenst alle leden en overige bezoekers een gezond, gelukkig en sportief 2019.

Op zaterdag  5 januari 2019 (vanaf 09.00 uur) wordt het jaarlijkse WTC toernooi gehouden in ontmoetingcentrum "De Paulus" te Winssen. Belangstellende zijn van harte welkom.

09-01-2018

Het laatste (actuele) WTC-nieuws 2018..

                       WELKOM OP DE WEBSITE VAN WTC                           

Uitnodiging ledenvergadering 20 december 2018 
     Aanvang 20.30 uur in "De Paulus"
Beste leden,

Ook langs deze weg de uitnodiging voor onze ledenvergadering. We hopen jullie allemaal te zien op bovenstaande datum, zodat we het jaar weer goed kunnen afsluiten en het nieuwe jaar voorspoedig beginnen. Ook kunnen we dan de bekende voorbereidingen voor het toernooi regelen! Tot uiterlijk 20 december opgave teams!

Agenda:
1.    Opening en vaststellen agenda
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Verslag jaarvergadering d.d. 30 augustus 2018
4.    Teamindeling voorjaarscompetitie 2019.
5.    Voorbeschouwing toernooi 5 januari 2019
6.    Garderobediensten carnaval (zie toegezonden lijst)
7.    Financieel verslag door de penningmeester.
8.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming 2018/2019.
9.    Rondvraag en sluiting.

Mede namens het bestuur; Michel Teunissen, secretaris

PS........ Op donderdag 13 december is er geen WTC clubavond! 
Uitslagen/standen competitie zijn ook weer bijgewerkt. Klik hier. 
----------------------------------------------------

MWTB-COMPETITIE NAJAAR 2018
MWTB-competitie start weer op maandag 17 september 2018. Zowel WTC-1 als WTC-2 spelen hun eerste wedstrijd thuis en wel op donderdag 20 september 2018. Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.

Graag rekening houden met de gewijzigde speeldag en locatie van DTTC Druten. Zij spelen voortaan op donderdag in Wijkcentrum De Doorkijk, Langstuk 2 te Druten.

Met groet en veel succes, Roy Hendriks (wedstrijdsecretaris)
----------------------------------------------------
Start nieuw seizoen en uitnodiging jaarvergadering.

Beste WTC leden,

De vakanties zitten er voor de meesten onder ons weer op, dus beginnen we aan het nieuwe tafeltennisseizoen!! Dit begint op: 23 augustus 2018. De Paulus is dan vanaf 20.00 uur wederom voor ons beschikbaar en we verwachten/hopen dan veel/alle leden weer te zien en/of te komen spelen. 

Tevens nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering op... 30 augustus 2018 (aanvang 20.00 uur).

De agenda ziet er als volgt uit:

1.    Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.    Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:  T. Claessen en R. Hendriks.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich 2 dagen voor de jaar-vergadering en voorzien van 3 handtekeningen van verschillende leden bekend te maken bij M. Teunissen.
3.    Ingekomen stukken en mededelingen.
4.    Verslag ledenvergadering 21-12-2017.
5.    Financieel verslag door de penningmeester, en vaststellen contributie.
6.    Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrole 2018/2019.
7.    Voorbeschouwing competitie door de wedstrijdsecretaris.
8.    Toernooi 5 januari 2019.
9.    De garderobe diensten  (zie bijlage)
10. Feestavond .
11. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur rekent op ieders  aanwezigheid, zodat onze club
het nieuwe seizoen weer goed kan beginnen.

Mede namens het bestuur, M. Teunissen, secretaris  
------------------------------------------------------------------------------

Beste WTC leden,
Op donderdagavond 31 mei 2018 is het alweer (tijd vliegt) de laatste speel/clubavond van dit/ons WTC seizoen (2017/2018).
We verwachten jullie dan allemaal nog effe te zien..., om het balletje te laten stuiteren, danwel... andere bezigheden uit te oefenen!!
Het weer schijnt mee te zitten, het is niet koud (zelfs tropisch) en eventueel kan men zich verkoelen met een fris en/of fruitig drankje!!!!
Mede namens Ton Claessen (deze verwacht de penningmeester ook om aanvullende redenen!) Een goed verstaander heeft (meestal) voldoende aan een half woord, aldus Ton Claessen! Zie ook verwijzing/hint/afbeelding(en) op facebook en... KLIK HIER.

Michel Teunissen, secretaris.                                            (30 mei 2018)

Onze grote tafeltennisvriend Dik Hendriks is inmiddels weer afgereisd (week van 21 mei 2018) naar Curacao. Zie eventueel ook... FACEBOOK, waaraan nog enkele foto's zijn toegevoegd.
---------------------------------------------------------------------------------

Beste leden,
Donderdag 17 mei 2018 komt "onze" tafeltennisvriend uit Curacao Dik Hendriks  (weer) een balletje slaan en efkes bijkletsen! Dus wie hem wil ontmoeten... HIJ IS ER WEER!!! Op 3 mei 2018 was Dik (met collega) ook al aanwezig voor een trainingsstage! Zie foto's op facebookpagina... KLIK HIER.

Gr. Michel Teunissen                                             (15 mei 2018)
---------------------------------------------------------------------------------

ATC AFFERDEN BESTAAT EN VIERT 50-JARIG JUBILEUM IN 2018!

ATC ’68 uit Afferden (Gld.) bestaat in 2018 alweer 50 jaar. Dit wordt zondag 18 februari 2018 gevierd met een jubileum-toernooi voor senioren. De aanvang is om 09.00 uur.

Je kunt je hiervoor aanmelden via.... 
ATC50jaar@ziggo.nl 
Geef, indien van toepassing, aan in welke competitie en klasse je speelt. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon en is inclusief een kleine lunch. Sluitingsdatum inschrijving is 31 januari 2018. Wij hopen op een grote opkomst/deelname. In afwachting van en met vriendelijke groet, Pascal, Thijs en Truus (jubileumcommissie). 

Website ATC: https://www.atc-afferden.nl/

---------------------------------------------------------------------------------
GEEN WTC TEAMTOERNOOI 2018!
Het, inmiddels traditie geworden, jaarlijkse WTC-teamtoernooi, dat gehouden zou worden op zaterdag 6 januari 2018, heeft helaas geen doorgang kunnen vinden (is de 1e maal), omdat niet kon worden voldaan aan het minimale (10) aantal deelnemende teams! Er hadden zich 8 teams aangemeld! Volgend jaar (2019) weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Een en ander houdt in dat de winnaars van 2017, te weten team Silvia Verbruggen (prestatie-klas) en team Geert Verploegen (recreatie-klas), hun titel een jaar langer behouden.
---------------------------------------------------------------------------------
MWTB-COMPETITIE VOORJAAR 2018.
MWTB-competitie start weer in week 3 (maandag 15 januari 2018). Zowel WTC-1 als WTC-2 zijn die week vrij en beginnen dus in week 4 (22 januari 2018). Meer info MWTB-website... 1e klas en... 2e klas.
---------------------------------------------------------------------------------